Nu pratar vi Direkt med varandra.

Tiderna förändras, ett understatement när det gäller kommunikation. Vi på Guldnyckeln vill fortsätta att ligga i fas med den utvecklingen. Därför byter vi nu ut förkortningen DM till Direkt. Ett välkänt begrepp såväl nationellt som internationellt.

Till skillnad mot andra tävlingar är Direkt inte bara en kategori i Guldnyckeln – allt vi belönar är Direkt. Det känns extra spännande i dessa tider då de digitala kanalerna mer och mer utvecklas åt det hållet. 

Vad bedömer vi?

Det vi bedömer är insikt, kreativitet och affärsnytta. Varje del väger lika tungt. Återigen, det som skiljer oss från många andra tävlingar är att vi också bedömer affärsnytta. Med andra ord att marknadsföringen har haft bevisad effekt enligt fastställda indextal, mätt i ROI, ökade intäkter, sparade kostnader, medievärde, ökat kundvärde eller ett indextal som byrån och kunden själva kan ta fram.

Vår definition av Direkt

Direkt är målgruppsanpassad marknadsföring som, oavsett mediekanal, har lett fram till mätbart resultat på individnivå.