Affärsvärde

Så går bedömningen till

Grunden är tydlig, bidragen bedöms enligt följande modell:

30% Affärsvärde

30% Kreativitet, originalitet och idéhöjd

30% Insikt

10% Helhetsintryck

Ladda ned dokument över bedömningen >>