Inspirationsdagen 15 mars 2016.

Vad är Direkt?
Bra reklam får människor att göra saker. Vanligast kanske att gilla och dela. Men ibland också det mest oväntade. Som att le, prata med varandra och prova något nytt. Bra reklam är väldigt ofta direkt. Men vad är direkt? En utomhustavla, en podd, någon som går på händer uppför en fasad?

Den 15 mars tänker vi titta närmare på det. För att bli inspirerade, provocerade och klokare har vi bjudit in Kevin Roberts och några andra vänner. Det vore fantastiskt om du också ville komma.

Syftet med inspirationsdagen

Reklam- och mediekartan ritas ständigt om. I dag har ny teknik öppnat helt nya möjligheter att individanpassa kommunikation. Samtidigt gäller gamla sanningar fortfarande. Kunder vill fortfarande bli sedda, bekräftade och ta del av relevant kommunikation, oavsett om det gäller fysiska eller digitala kanaler.

För att främja utvecklingen, berätta framgångssagorna, visa innovationskraften och premiera de som arbetar inom Direkt, oavsett kanal, arrangerar SWEDMA Guldnyckels inspirationsdag.

Inspirationsdagen arrangeras 15 mars 2016 för 34 året i rad och har alltid varit uppskattad av besökarna. Förra året gav 92% av deltagarna seminariedagens program betyg 4-6 på en sexgradig skala.

 

Några citat om inspirationsdagen 2015:

”Fantastiskt. Hög nivå. Bra föreläsare.”

”Mycket intressanta ämnen och fantastiskt bra presentationer!”

”Bra spread och intressanta ämnen.”

”Genomgående väldigt hög kvalitet på föreläsningarna.”

”Så himla lyckad!”

 

Välkommen att inspireras den 15 mars 2016!

Guldnyckelns inspirationsdag hålls i Globens Annex, Stockholm

 

 

Observera att eventuella förändringar i programmet inte är orsak för avbokning eller för att återlösa köpt biljett.