Vi svarar på dina frågor.

VD SWEDMA: Tore Thallaug
Projektledare Guldnyckeln: Michaela Pålsson
Marknad och försäljning: Carina Tegeland

Har du frågor, tveka inte att kontakta oss på Guldnyckeln. Du når oss på följande sätt:

Guldnyckeln
Ring: 08-53 48 02 67
E-posta: guldnyckeln@swedma.se
Skriv: SWEDMA, Box 225 00, 104 22 Stockholm
Facebook Guldnyckeln FanClub
Twitter ”Guldnyckeln”
LinkedIn Guldnyckeln